HAPIrect Hartman vs APE med ID

 
Information och blanketter: 
• Patientinformation / Samtycke Ladda ner PDF
• Patientinformation närstående (dementa)   Ladda ner PDF
• Kontaktuppgifter / studieledning Ladda ner
• Blanketter    
   - Blankett för Inklusion / exklusion   Ladda ner PDF
   - Blankett för Pre- / peroperativ registrering   Ladda ner PDF
   - Blankett för Postoperativ registrering 30 d   Ladda ner PDF
   - Blankett för 1 års kontroll   Ladda ner PDF
   - Blankettarkiv, studieprotokoll mm  
 
Statistik HAPIrect har nu 164 randomiserade patienter från 15 deltagande kliniker
  och 194 registrerade patienter från 15 kliniker (inklusive randomiserade)
 
Randomisering samt registrering av patient som ej randomiseras eller
kontroll av randomiseringsstatus för patient i: